POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale administratorului vectorq.ro, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet vectorq.ro (“Site-ul”).

Toate datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt prelucrate pentru și în numele Vector Quality Group SRL, având următoarele date fiscale și de contact:
Sediu social: România, București, Sector 3, Aleea Barajul Sadului 4, bl. T2, sc. C, et. 1, ap. 94
CUI: RO20568243
Nr. Reg. Com.: J40/629/2007
Capital social: 200 lei
E-mail: office [at] vectorq [punct] ro
Telefon: 0724 73 77 67

Puteți oricând să contactați responsabilul cu protecția datelor prin transmiterea solicitării Dvs., folosind datele de contact de mai sus.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?
Colectăm datele cu caracter personal direct de la Dvs. atunci când ne contactați, astfel încât aveți control asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Un exemplu de date ar fi: nume, număr de telefon etc., date ce vor fi strict folosite pentru a vă putea răspunde solicitărilor. Pe site-ul nostru web colectăm și date tehnice, folosind cookie-uri ce asigură funcționalitatea site-ului și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri. Nu colectăm sau prelucrăm în alt mod datele sensibile.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării?
Vom utiliza datele Dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:
– pentru a vă răspunde solicitărilor Dvs. (ex: adresați o întrebare prin formularul de contact);
– în vederea încheierii sau executării unui contract între Dvs. și noi;
– pentru îmbunătățirea serviciile oferite;
– pentru diagnosticarea și remedierea problemelor tehnice;
– pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
– pentru a ne conforma legislației în vigoare;

Temeiurile juridice sunt consimțământul Dvs., încheierea sau executarea unui contract, apărarea intereselor noastre legitime și conformarea cu legislația în vigoare.

Cât timp păstrăm datele
Datele pe care le colectăm prin intermediul formularului de contact sau al e-mail-ului sunt păstrate pe o perioadă de 5 ani.

Cui transmitem datele Dvs. cu caracter personal?
Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice, de drept privat, se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru protejarea unui interes legitim, putem divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice sau ale furnizorilor de servicii IT.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal?
În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României. Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.
Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție, în scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare. Printre acestea regăsim scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.
Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse anterior, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., precum și despre garanțiile pe care le-am pus în aplicare, în ceea ce privește aceste transferuri.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal?
Ne angajăm să protejăm datele cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.
Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație. Acestea sunt stocate pe servere securizate, asigurându-se în același timp redundanța datelor.
În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu se află sub controlul nostru.

Drepturile cu privire la datele Dvs. cu caracter personal
– să primiți informații privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal;
– să obțineți acces la datele cu caracter personal deținute în legătură cu dvs.;
– să solicitați corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete;
– să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal când acestea nu mai sunt necesare sau dacă prelucrarea acestora este ilegală;
– să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care vă aflați;
– să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri;
– să primiți datele dvs. cu caracter personal într-un format care poate fi citit automat și să le trimiteți altui operator („portabilitatea datelor”);
– să solicitați ca deciziile bazate pe prelucrarea automată a datelor dvs. cu caracter personal care vă privesc sau care vă afectează într-o măsură semnificativă să fie luate de către persoane fizice, nu exclusiv de computere. În acest caz, aveți și dreptul de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia;
– sa depuneți plângere la Autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale Autorității sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania. Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212. e-mail:anspdcp@dataprotection.ro.

Puteți oricând să contactați responsabilul cu protecția datelor prin transmiterea solicitării Dvs., folosind datele din sectiunea CONTACT.